fbpx
Wikipedia

Songshan District, Taipei

Coordinates:25°03′35″N121°33′26″E /25.059788°N 121.55727°E /25.059788; 121.55727

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by . Unsourced material may be challenged and removed.
Find sources: "Songshan District, Taipei"news · newspapers · books · scholar · JSTOR
(April 2010) ()

Songshan District is a district of Taipei, Taiwan. The Songshan Airport and the Taipei Arena are located here.

Songshan
松山區
Matsuyama
Songshan District
CountryRepublic of China (Taiwan)
RegionEastern Taipei
Divisions
List
 • 33 villages
 • 760 neighborhoods
Area
• Total9.2878 km2 (3.5860 sq mi)
Area rankRanked 9th of 12
Population
• Total209,689
• RankRanked 8th of 12
• Density23,000/km2 (58,000/sq mi)
Postal code
105
Websitessdo.gov.taipei (in Chinese)
Songshan District, Taipei
Chinese name
Traditional Chinese松山
Transcriptions
Standard Mandarin
Hanyu PinyinSōngshān Qū
Wade–GilesSung1-shan1 Ch'ü1
Southern Min
Hokkien POJSiông-san-khu
former name
Traditional Chinese錫口
Transcriptions
Southern Min
Hokkien POJSek-kháu
Japanese name
Kanji松山
Hiraganaまつやま
Transcriptions
RomanizationMatsuyama

Contents

Songshan was originally named Malysyakkaw, a lowland Ketagalan word meaning "Where the river twists". Its written form (Chinese:麻里折口; Pe̍h-ōe-jī: Bâ-lí-chek-kháu) was abbreviated (錫口; Sek-kháu) in 1815 during Qing rule.

During Japanese rule (1895-1945), the area served as a prime tea-growing area in northern Taiwan. In 1920, the area's settlements were established as Matsuyama Village (Japanese:松山庄), Shichisei District, Taihoku Prefecture. The village, named after Matsuyama City in Japan, was incorporated into Taihoku City (modern-day Taipei) in 1938.

At the outset of one-party rule by the Kuomintang (1945-1990), the Mandarin Chinese reading of the kanji characters松山 (i.e. Sung-shan) was adopted as the name of the district, which in 1946 officially comprised 26 municipal villages (). In 1949, the area's tea estates gave way to military housing for lower-income Kuomintang refugee families. The bodies of many residents and political victims from Taiwan's martial law period are buried in hillside cemeteries that now overlook the Taipei 101 shopping district. By 1980, Songshan was the most populous area of the city.

In 1990, the southern half of Songshan District became Xinyi District while the northern half retained its original name. The boundary of this smaller Songshan District was altered in May 1994 when the course of Keelung River was moved slightly to the south.

Urban villages of Songshan District
Songshan District Administration Center
Map including Songshan (labeled as Sung-shan-chuang (Matsuyama-shō)松山庄) (1950)

Songshan is divided into four regions (地區), or secondary district (次分區), which in turn are divided into 33 municipal villages.

Type Chinese Hanyu Pinyin Tongyong Pinyin Pe̍h-ōe-jī Notes
Region 三民次分區 Sānmín Sanmin Sam-bîn northeast
Urban
villages
莊敬 Zhuāngjìng Jhuangjin Chong-kèng
東榮 Dōngróng Dongrong Tang-êng
三民 Sānmín Sanmin Sam-bîn
新益 Xīnyì Sinyi Sin-ek
富錦 Fùjǐn Fujin Hù-kím
新東 Xīndōng Sindong Sin-tang
富泰 Fùtài Futai Hù-thài
介壽 Jièshòu Jieshou Kài-siū literally means "Longevity to Chiang Kai-shek"
Region 東社次分區 Dōngshè Dongshe northwest and central (largest region)
Urban
villages
精忠 Jīngzhōng Jinjhong Cheng-tiong
東光 Dōngguāng Dongguang Tang-kng
龍田 Lóngtián Longtian Liông-tiân
東昌 Dōngchāng Dongchang Tang-chhiong
東勢 Dōngshì Dongshi Tang-sì
中華 Zhōnghuá Jhonghua Tiong-hôa
民有 Mínyǒu Minyou Bîn-iú
民福 Mínfú Minfu Bîn-hok
松基 Sōngjī Songji Siông-ki
Region 本鎮次分區 Běnzhèn Benjheng southeast
Urban
villages
慈祐 Cíyòu Cihyou Chû-iū
安平 Ānpíng Anping An-pêng
鵬程 Péngchéng Pengcheng Phêng-têng
自強 Zìqiáng Zihciang Chū-kiông
吉祥 Jíxiáng Jisiang Kiat-siông
新聚 Xīnjù Sinjyu Sin-chū
復盛 Fùshèng Fusheng Ho̍k-sēng
Region 中崙次分區 Zhōnglún Jhonglyuen Tiong-lūn southwest
Urban
villages
中正 Zhōngzhèng Jhongjheng Tiong-chèng
中崙 Zhōnglún Jhonglyuen Tiong-lūn
美仁 Měirén Meiren Bí-jîn
吉仁 Jírén Jiren Kiat-jîn
敦化 Dūnhuà Dunhua Tun-hòa
復源 Fùyuán Fuyuan Ho̍k-goân
復建 Fùjiàn Fujian Ho̍k-kiān
復勢 Fùshì Fushi Ho̍k-sì
福成 Fùchéng Fucheng Hok-sêng


The China Airlines Taipei Branch Office and the former China Airlines headquarters in Songshan District

The district is a major financial center in Taipei, with many banking institutions located on Dunhua North Road (敦化北路) and Nanjing East Road (南京東路).

Mandarin Airlines, Daily Air and Far Eastern Air Transport have their headquarters in Songshan.

Before moving its headquarters to a new location at CAL Park, Taoyuan International Airport, China Airlines formerly had its headquarters in the location of its current Taipei Branch Office on Nanjing E. Rd. After the headquarters move, China Airlines developed part of the training center at Taipei Songshan Airport into a business aviation center.

 • National Open University — Taipei Learning Center (空中大學 台北指導中心)[1]
 • Sungshan Community College (松山社區大學): located within Zhonglun Senior High School (中崙高中), in Jixiang Village [2]
 • Taipei Municipal Zhonglun High School
 • Taipei Municipal Xisong High School
 • Yu Da High School of Commerce and Home Economics (私立育達高級商業家事職業學校, short育達商職): a private vocational high school in Meiren Village [3]

In addition, there are six middle schools, and eight elementary schools

Roads

Fuxing North Road (復興北路) runs along the western boundary of the district. The other major north-south road is Dunhua North Road (敦化北路). Several major east-west arteries include Minquan East Road (民權東路), Sec. 3-5; Minsheng East Road (民生東路), Sec. 3-5; Nanjing East Road (南京東路), Sec. 3-5; and Bade Road (八德路), Sec. 2-4.

The southern border is outlined by the Civic Blvd (市民大道). Meanwhile, National Highway 1 borders the northern part of the district.

Metro

The Taipei Metro serves the district via the following stations:

Airport

Songshan Airport is located in Dongshe Region, accessible by the Taipei Metro Wenhu line's Songshan Airport metro station.

 1. "Entry #40238 (錫口)". 臺灣閩南語常用詞辭典 [Dictionary of Frequently-Used Taiwan Minnan]. (in Chinese and Hokkien). Ministry of Education, R.O.C. 2011.
 2. di Genova, Trista (1 March 2009). "Taipei graveyard holds key to White Terror: Arrigo". The China Post.
 3. Chiu, Shao-wen; Pan, Jason (5 April 2013). "FEATURE: Taipei's graveyards are also some of its hottest tourist spots". Taipei Times. Retrieved29 December 2014.
 4. 里鄰經費辦理情形 (in Chinese). 21 February 2019. Retrieved25 June 2019. 臺北市松山區各里辦公處網站登載年度公告里鄰經費辦理情形 --三民次分區-- 莊敬里 東榮里 三民里 新益里 富錦里 新東里 富泰里 介壽里 --東社次分區-- 精忠里 東光里 龍田里 東昌里 東勢里 中華里 民有里 民福里 松基里 --本鎮次分區-- 慈祐里 安平里 鵬程里 自強里 吉祥里 新聚里 復盛里 --中崙次分區-- 中正里 中崙里 美仁里 吉仁里 敦化里 復源里 復建里 復勢里 福成里
 5. "Contact Us." Mandarin Airlines. Retrieved 2010-03-15. "台北總公司: 105台北市民生東路三段134號13樓."
 6. "德安航空股份有限公司一般租機合約書." (Archive) Daily Air. Retrieved on January 5, 2012. "地址:台北市敦化北路340號之10"
 7. Home page. Far Eastern Air Transport. Retrieved on January 6, 2011. "地址:台北市敦化北路405巷123弄5號 " - Map (Archive)
 8. "Investor Relations." China Airlines. Retrieved 2009-05-20. "Address: No.131, Sec. 3, Nanjing E. Rd., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)"
 9. "Cargo." Taoyuan International Airport. Retrieved 2010-03-15. "Address: 12F., No.131, Sec. 3, Nanjing E. Rd., Songshan District, Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)."
 10. Staff. "CAL to inaugurate new HQ near Taoyuan airport." The China Post. Thursday September 10, 2009. Retrieved 2010-03-15.
 11. Staff. "Plans for faster service at Songshan Airport: CAA." The China Post. July 5, 2009. Retrieved on March 15, 2010.
 12. "台北市行政地圖松山區." Taipei City Education Portal Site, Department of Education, Taipei City. Updated 2011-06-08. Retrieved 2011-06-08.
Wikimedia Commons has media related toSongshan District, Taipei.

Songshan District, Taipei
Songshan District Taipei Language Watch Edit Coordinates 25 03 35 N 121 33 26 E 25 059788 N 121 55727 E 25 059788 121 55727 This article needs additional citations for verification Please help improve this article by adding citations to reliable sources Unsourced material may be challenged and removed Find sources Songshan District Taipei news newspapers books scholar JSTOR April 2010 Learn how and when to remove this template message Songshan District is a district of Taipei Taiwan The Songshan Airport and the Taipei Arena are located here Songshan 松山區MatsuyamaDistrictSongshan DistrictCountryRepublic of China Taiwan RegionEastern TaipeiDivisionsList 33 villages760 neighborhoodsArea Total9 2878 km2 3 5860 sq mi Area rankRanked 9th of 12Population Total209 689 RankRanked 8th of 12 Density23 000 km2 58 000 sq mi Postal code105Websitessdo wbr gov wbr taipei in Chinese Songshan District TaipeiChinese nameTraditional Chinese松山區TranscriptionsStandard MandarinHanyu PinyinSōngshan QuWade GilesSung1 shan1 Ch u1Southern MinHokkien POJSiong san khuformer nameTraditional Chinese錫口TranscriptionsSouthern MinHokkien POJSek khauJapanese nameKanji松山HiraganaまつやまTranscriptionsRomanizationMatsuyama Contents 1 History 2 Administrative divisions 3 Government institutions 4 Institutions 5 Economy 6 Infrastructures 7 Education 8 Tourist attractions 9 Transportation 9 1 Roads 9 2 Metro 9 3 Airport 10 Notable natives 11 See also 12 References 13 External linksHistory EditSongshan was originally named Malysyakkaw a lowland Ketagalan word meaning Where the river twists Its written form Chinese 麻里折口 Pe h ōe ji Ba li chek khau was abbreviated 錫口 Sek khau 1 in 1815 during Qing rule During Japanese rule 1895 1945 the area served as a prime tea growing area in northern Taiwan In 1920 the area s settlements were established as Matsuyama Village Japanese 松山庄 Shichisei District Taihoku Prefecture The village named after Matsuyama City in Japan was incorporated into Taihoku City modern day Taipei in 1938 At the outset of one party rule by the Kuomintang 1945 1990 the Mandarin Chinese reading of the kanji characters 松山 i e Sung shan was adopted as the name of the district which in 1946 officially comprised 26 municipal villages 里 In 1949 the area s tea estates gave way to military housing for lower income Kuomintang refugee families The bodies of many residents and political victims from Taiwan s martial law period are buried in hillside cemeteries that now overlook the Taipei 101 shopping district 2 3 By 1980 Songshan was the most populous area of the city In 1990 the southern half of Songshan District became Xinyi District while the northern half retained its original name The boundary of this smaller Songshan District was altered in May 1994 when the course of Keelung River was moved slightly to the south Administrative divisions Edit Urban villages of Songshan District Songshan District Administration Center Map including Songshan labeled as Sung shan chuang Matsuyama shō 松山庄 1950 Songshan is divided into four regions 地區 or secondary district 次分區 which in turn are divided into 33 municipal villages Type Chinese 4 Hanyu Pinyin Tongyong Pinyin Pe h ōe ji NotesRegion 三民次分區 Sanmin Sanmin Sam bin northeastUrban villages 莊敬里 Zhuangjing Jhuangjin Chong keng東榮里 Dōngrong Dongrong Tang eng三民里 Sanmin Sanmin Sam bin新益里 Xinyi Sinyi Sin ek富錦里 Fujǐn Fujin Hu kim新東里 Xindōng Sindong Sin tang富泰里 Futai Futai Hu thai介壽里 Jieshou Jieshou Kai siu literally means Longevity to Chiang Kai shek Region 東社次分區 Dōngshe Dongshe northwest and central largest region Urban villages 精忠里 Jingzhōng Jinjhong Cheng tiong東光里 Dōngguang Dongguang Tang kng龍田里 Longtian Longtian Liong tian東昌里 Dōngchang Dongchang Tang chhiong東勢里 Dōngshi Dongshi Tang si中華里 Zhōnghua Jhonghua Tiong hoa民有里 Minyǒu Minyou Bin iu民福里 Minfu Minfu Bin hok松基里 Sōngji Songji Siong kiRegion 本鎮次分區 Benzhen Benjheng southeastUrban villages 慈祐里 Ciyou Cihyou Chu iu安平里 Anping Anping An peng鵬程里 Pengcheng Pengcheng Pheng teng自強里 Ziqiang Zihciang Chu kiong吉祥里 Jixiang Jisiang Kiat siong新聚里 Xinju Sinjyu Sin chu復盛里 Fusheng Fusheng Ho k sengRegion 中崙次分區 Zhōnglun Jhonglyuen Tiong lun southwestUrban villages 中正里 Zhōngzheng Jhongjheng Tiong cheng中崙里 Zhōnglun Jhonglyuen Tiong lun美仁里 Meiren Meiren Bi jin吉仁里 Jiren Jiren Kiat jin敦化里 Dunhua Dunhua Tun hoa復源里 Fuyuan Fuyuan Ho k goan復建里 Fujian Fujian Ho k kian復勢里 Fushi Fushi Ho k si福成里 Fucheng Fucheng Hok sengGovernment institutions EditInstitute of TransportationInstitutions EditConstruction and Planning Agency Japan Taiwan Exchange Association Belgian Office Taipei Liaison Office of the Republic of South Africa Malaysian Friendship and Trade CentreEconomy Edit The China Airlines Taipei Branch Office and the former China Airlines headquarters in Songshan District The district is a major financial center in Taipei with many banking institutions located on Dunhua North Road 敦化北路 and Nanjing East Road 南京東路 Mandarin Airlines 5 Daily Air 6 and Far Eastern Air Transport 7 have their headquarters in Songshan Before moving its headquarters to a new location at CAL Park Taoyuan International Airport China Airlines formerly had its headquarters in the location of its current Taipei Branch Office on Nanjing E Rd 8 9 10 After the headquarters move China Airlines developed part of the training center at Taipei Songshan Airport into a business aviation center 11 Infrastructures EditTaiwan Adventist HospitalEducation EditNational Open University Taipei Learning Center 空中大學 台北指導中心 1 Sungshan Community College 松山社區大學 located within Zhonglun Senior High School 中崙高中 in Jixiang Village 2 Taipei Municipal Zhonglun High School Taipei Municipal Xisong High School Yu Da High School of Commerce and Home Economics 私立育達高級商業家事職業學校 short 育達商職 a private vocational high school in Meiren Village 3 In addition there are six middle schools and eight elementary schools 12 Tourist attractions Edit Ciyou Temple Breeze Center Ciyou Temple 松山慈祐宮 Puppetry Art Center of Taipei Raohe Street Night Market organized in 1987 contains over 160 booths Xiahai City Lord Temple 松山霞海城隍廟 was built in 1753 Taipei City Lord Temple 台北府城隍廟 was built in 1926 Fo Guang Shan Pumen Temple 佛光山普門寺 is the Taipei branch monastery of Fo Guang Shan Order Taipei Arena is a modern facility that hosts events ranging from sports to concerts Taipei Gymnasium The Metropolitan Hall is a venue for music dancing and theatrical performances operated by Taipei City Arts Promotion Office Land Reform Museum Aurora Art Museum Taiwan Stock Museum Yingfeng Riverside Park Guanshan Riverside Park Sanmin Park Xinzhong Park Japanese Cultural CenterTransportation Edit Songshan Station Roads Edit Fuxing North Road 復興北路 runs along the western boundary of the district The other major north south road is Dunhua North Road 敦化北路 Several major east west arteries include Minquan East Road 民權東路 Sec 3 5 Minsheng East Road 民生東路 Sec 3 5 Nanjing East Road 南京東路 Sec 3 5 and Bade Road 八德路 Sec 2 4 The southern border is outlined by the Civic Blvd 市民大道 Meanwhile National Highway 1 borders the northern part of the district Metro Edit The Taipei Metro serves the district via the following stations Zhongshan Junior High School metro station Songshan Airport metro station Taipei Arena metro station Nanjing Sanmin metro station Songshan station Nanjing Fuxing metro stationAirport Edit Songshan Airport is located in Dongshe Region accessible by the Taipei Metro Wenhu line s Songshan Airport metro station Notable natives EditYing Wei min actor and singerSee also Edit Taiwan portal District Taiwan References Edit Entry 40238 錫口 臺灣閩南語常用詞辭典 Dictionary of Frequently Used Taiwan Minnan in Chinese and Hokkien Ministry of Education R O C 2011 di Genova Trista 1 March 2009 Taipei graveyard holds key to White Terror Arrigo The China Post Chiu Shao wen Pan Jason 5 April 2013 FEATURE Taipei s graveyards are also some of its hottest tourist spots Taipei Times Retrieved 29 December 2014 里鄰經費辦理情形 in Chinese 21 February 2019 Retrieved 25 June 2019 臺北市松山區各里辦公處網站登載年度公告里鄰經費辦理情形 三民次分區 莊敬里 東榮里 三民里 新益里 富錦里 新東里 富泰里 介壽里 東社次分區 精忠里 東光里 龍田里 東昌里 東勢里 中華里 民有里 民福里 松基里 本鎮次分區 慈祐里 安平里 鵬程里 自強里 吉祥里 新聚里 復盛里 中崙次分區 中正里 中崙里 美仁里 吉仁里 敦化里 復源里 復建里 復勢里 福成里 Contact Us Mandarin Airlines Retrieved 2010 03 15 台北總公司 105台北市民生東路三段134號13樓 德安航空股份有限公司一般租機合約書 Archive Daily Air Retrieved on January 5 2012 地址 台北市敦化北路340號之10 Home page Far Eastern Air Transport Retrieved on January 6 2011 地址 台北市敦化北路405巷123弄5號 Map Archive Investor Relations China Airlines Retrieved 2009 05 20 Address No 131 Sec 3 Nanjing E Rd Taipei City 104 Taiwan R O C Cargo Taoyuan International Airport Retrieved 2010 03 15 Address 12F No 131 Sec 3 Nanjing E Rd Songshan District Taipei City 105 Taiwan R O C Staff CAL to inaugurate new HQ near Taoyuan airport The China Post Thursday September 10 2009 Retrieved 2010 03 15 Staff Plans for faster service at Songshan Airport CAA The China Post July 5 2009 Retrieved on March 15 2010 台北市行政地圖松山區 Taipei City Education Portal Site Department of Education Taipei City Updated 2011 06 08 Retrieved 2011 06 08 External links EditWikimedia Commons has media related to Songshan District Taipei Official website in Chinese Map of the Songshan District from Taiwan s Ministry of the Interior in Chinese Retrieved from https en wikipedia org w index php title Songshan District Taipei amp oldid 1036357748, wikipedia, wiki, book,

books

, library,

article

, read, download, free, free download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, picture, music, song, movie, book, game, games.